Sort

FS ID
FS 0261
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Scorpiurus vermiculatus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
skorpionsbælg, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skorpionsurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
20-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Også kaldet Plantelarve og Ormekløver. Små gule ærteblomster, sammenrullede frøbælge der ligner - gæt! Spiselig men uinteressant, undtagen som kuriosum el. overraskelse i salatskålen, hvis man er til dén slags. Meget lav vækst, evt. bedre i krukke.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste