Sort

FS ID
FS 0262
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Scorpiurus muricatus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. subvillosus
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
skorpionsbælg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skorpionsurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Meget lille plante, med larvelignende små og langhårede spiselige bælge. Kun for skæg - for lille til kulinarisk anvendelse.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste