Sort

FS ID
FS 0266
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
havre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Freja
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Estland
HISTORIE
History
Havre fra Seed Savers Exchange (SSE), er oprindeligt købt i frøforretning i Tallinn, Estland.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste