Sort

FS ID
FS 0268
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
havre, sort
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sorthavre, 1700-tals
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel dansk sort bevaret hos SESAM.
BESKRIVELSE
Description
Ligner Black Norway men der er ikke lavet egentlig sammenlignende dyrkning endnu.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste