Sort

FS ID
FS 0273
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum monococcum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
enkorn
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Enkorn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige/Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Ældste dyrkede kornsort. Svensk/tysk frø.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste