Sort

FS ID
FS 0275
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum turgidum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
hvede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mumiehvede
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Egypten
HISTORIE
History
Gammel hvede fundet bevaret i Ægyptiske grave. Fra Sverige. (Oprindelsen er vistnok et vandresagn, men det er en gammel sort fra Ægypten...NC´s anm.).
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste