Sort

FS ID
FS 0278
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Papaver somniferum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
valmue, opiums-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Birkes (uden sortsnavn). 2
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Polen
HISTORIE
History
Fra polsk indvandrers bedsteforældre.
BESKRIVELSE
Description
Fyldt, meget stor postkasserød blomst. Pænt frøudbytte.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste