Sort

FS ID
FS 0027
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum distichon
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
sortbyg, nøgen, toradet
ACC. DATO
acc. date
13-04-2006
DANSK NAVN
Danish name
byg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Jet
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Indført i FS igennem Heine Refsing. Historien i SSE fortaber sig.
BESKRIVELSE
Description
ret lav produktiv mørkfrøet vårbyg, med bredt aks og lang stak. Muligvis af formen viftebyg. Nem at tærske.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste