Sort

FS ID
FS 0280
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Fagopyrum esculentum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
boghvede, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Emka
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
18-10-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Polen
HISTORIE
History
Sorten indgik i en sortsafprøvning i 1989, og kom ud som en af de bedste sorter til dyrkning under danske forhold.
BESKRIVELSE
Description
Frodig, mørkfrøet boghvede. Lidt uensartet modning. Tetraploid.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Til liste