Sort

FS ID
FS 0283
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus annuus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
solsikke, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stella
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Meget gammel (1700 tals) sort, bevaringsværdig.
BESKRIVELSE
Description
Busket vækst og små blomster og frø. Til frøavl mindst 20 planter (pladskrævende) men klart en bevaringsværdig sort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste