Sort

FS ID
FS 0284
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rubus dulcis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
jordbærhindbær
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Jordbærhindbær el. japansk hindbær
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Holland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Japan
HISTORIE
History
Opr. fra SN´s mormors have, og hun har købt planten fra Holland.
BESKRIVELSE
Description
Meget stort, glinsende, rødt, hindbærlignende bær. Smager ikke af ret meget, men er gode til at pynte kager og Campari.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste