Sort

FS ID
FS 0290
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rheum hybridum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
rabarber, have
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Uden sortsnavn ((uden sortsnavn))
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Har været i Henrik Larsens families eje siden omkring 1900.
BESKRIVELSE
Description
Gammel raberbersort, kraftigtvoksende og rigtbærende. Yder en blanding af tykke og tynde stilke med overvægt til de tykke, men giver dog kun godt udbytte i foråret.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste