Sort

FS ID
FS 0294
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Prunus insititia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kræge
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kræge fra Samsø
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Kræge fra gammel museumshave på Samsø. Krægen er en formoder til visse blommesorter, findes forvildet i krat og hegn.
BESKRIVELSE
Description
Får runde, blåsorte, utroligt sure frugter, gode til sylt. Kan blive rigtig flotte træer.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste