Sort

FS ID
FS 0029
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum vulgare
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var polystichum
ACC. DATO
acc. date
13-04-2006
DANSK NAVN
Danish name
byg, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Bere; Shetland Barley
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Scotland
HISTORIE
History
Oprindelig middelalderbyg fra Skotland, kommet til os fra Shetlandsøerne via Eilif Aas, der også er SSE-medlem
BESKRIVELSE
Description
Almindelig 6-radet vårbyg, høj, 110 dage.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste