Sort

FS ID
FS 0303
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica nigra
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
sennep, sort
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sort sennep, Vestfyns hjemstavnsgård
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sort sennep indsamlet af Børge Jensen på sin gårdsplads på "Overgaard", Langsted ved Tommerup - rimeligvis forvildet fra ældre tids dyrkning. Anvendes til fremstilling af sennep, efterhånden dyrkes den ikke mere herhjemme. Bevaringsværdig sort. (21/12 2019: sortsnavn ændret fra "Sort sennep fra Børge Jensen" til "Vestfyns Hjemstavnsgård" for at leve op til anbefalinger til sortsnavn)
BESKRIVELSE
Description
Ret lav plante, til forskel fra gul sennep er skulperne trykket ind til stænglen, og frøene er ret små (mindre end en mm). Vanskelig at tærske.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste