Sort

FS ID
FS 0304
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lathyrus nissolia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
fladbælg, græsbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Græsbladet fladbælg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
Opr. John Chambers i England (véd ikke om firmaet overhovedet findes mere?) men planten findes vist sjældent vild i syd-England.
BESKRIVELSE
Description
Interessant og anderledes fladbælg. Tæt og græsagtig vækst, ligner til forveksling en græsart i de unge stadier. Planten er en glimrende grøngødningsplante – overvintrer og får året efter meget smukke enlige dybtviolette ærteblomster, og lange opspringende bælge. Kan også sås i foråret og vil normalt nå at sætte frø. Frøene bevarer spireevnen i mange år.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: NO Crossland
Til liste