Sort

FS ID
FS 0306
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Medicago scutellata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
sneglebælg, skjold-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sava
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Pennsylvania, USA
HISTORIE
History
Opr. Frøsamler i Pennsylvania, USA, via SSE.
BESKRIVELSE
Description
Meget lavt udbredende art, og har fin produktion af bakterieknolde. Charmerende bælge – ligner nærmest små tætte bikuber.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Til liste