Sort

FS ID
FS 0314
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Daucus carota
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
gulerod, vild
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vild gulerod
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Denne er indført. Opr. Nykilde + samlet.
BESKRIVELSE
Description
Hvide blomster, 30-60 cm, blomstrer juni-juli.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste