Sort

FS ID
FS 0322
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Benincasa hispida
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-11-2006
DANSK NAVN
Danish name
voksgræskar
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kinesisk vintermelon - Tong Qwa
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Kina
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Disse flotte frugter er varmekrævende. Men i 2004 havde jeg ikke mere plads i drivhus, så de er dyrket udendørs med itublæst fiberdug over. Når de bliver modne fremkommer der et flot vokslag, som ikke kan tåle berøring.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste