Sort

FS ID
FS 0326
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium nutans
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
løg, nikkende
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nikkende løg (Purpur kinaløg)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sibirien
HISTORIE
History
Tidligere kaldet Purpur kinaløg, ændret til anbefalede danske navn, ud fra botaniske navn.
BESKRIVELSE
Description
Sød og saftig mild løgsmag, bruges som purløg. Fra en familie i Sibirien.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Merete Juul
Til liste