Sort

FS ID
FS 0333
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rumex acetosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
syre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Syre, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
28-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Europa
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste