Sort

FS ID
FS 0033
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Melothria scabra
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
intet dansk navn
ACCESSIONSNAVN
Accession name
jungleagurk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Mexico
HISTORIE
History
Jungleagurker er bedst til syltning. Rodknolde er dejligt sprøde og sødlige, gode til f.eks. salat.
BESKRIVELSE
Description
Til drivhus. Spinkel agurkelignende klatreplante med 3-4 cm store stribede agurker. Danner små hvide rodknolde, der kan overvintre i jorden i drivhuset og give nye planter næste år.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste