Sort

FS ID
FS 0335
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Mentha crispa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
krusemynte
ACCESSIONSNAVN
Accession name
New Zealandsk krusemynte
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
New Zealand
HISTORIE
History
Den eneste rigtige mynte til New Zealandsk myntesauce.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste