Sort

FS ID
FS 0342
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phacelia tanacetifolia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
honningurt
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Honningurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
06-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
29/1 2023: Acc.navn ændret fra "uden sortsnavn" til "Honningurt".
BESKRIVELSE
Description
En ca 70 cm høj urt med tæt bladmasse. Egner sig til undersåning i rækkeafgrøder. Velegnet som efterafgrøde, og den kan indgå med større eller mindre andel i alle korterevarende efterafgrøder. Eller sås alene. Er meget anvendelig da den ikke er i familie med nogen af vores dyrkede afgrøder. Dækker jorden godt, nem at få væk igen, attraktiv for insektlivet, selvsår.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste