Sort

FS ID
FS 0034
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cucumis melo
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
melon
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Minnesota Midget
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Minnesota, USA
HISTORIE
History
Introduceret i Minnesota, USA i 1948
BESKRIVELSE
Description
Meget tidlig og meget lille sød aromatisk melon på korte ranker.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste