Sort

FS ID
FS 0344
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Agastache foeniculum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
indianermynte, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Indianermynte, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nordamerika
HISTORIE
History
Også kaldet anisisop.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste