Sort

FS ID
FS 0346
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rumex patientia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
engelsk spinat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Frankrig
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Europa
HISTORIE
History
Det er en gammel klosterplante, som har været brugt til sygekost i middelalderen.
BESKRIVELSE
Description
Nem staude. Bladene op til 50cm lange, blomsterstænglerne op til 140cm. Første år har den relativt spæde blade, som kan bruges som en slags spinat, dog noget bitter. De følgende år bliver den meget grov og ikke særlig anvendelig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste