Sort

FS ID
FS 0353
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Symphytum x uplandicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
kulsukker
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Foderkulsukker
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Ensianblå blomster maj-august, 1,5m høj med en dybtgående pælerod.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste