Sort

FS ID
FS 0356
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Silene latifolia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
aftenpragtstjerne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Aftenpragtstjerne
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Findes hist og her i grøftekanter. Botanisk navn opdateret fra Melandrium album (WFO 29/12 2022)
BESKRIVELSE
Description
Toårig. Hvide blomster, 30-80cm høj, blomstrer i juni-september. Han- og hunblomster på hver sin plante. Blomstrer om aftenen, ser vissen ud om dagen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste