Sort

FS ID
FS 0357
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Silene vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
blæresmelde
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Blæresmælde
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Navnet hentyder til at blomstens bæger er oppustet som en lille blære. Hvide blomster juni-august. Højde 25-45cm.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste