Sort

FS ID
FS 0358
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Knautia arvensis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
blåhat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Almindelig blåhat, (uden sortsnavn)
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Tidligere brugt som lægeplante ved hudsygdomme, deraf dens tidligere navn "skab-urt" (skab = fnat).
BESKRIVELSE
Description
30-50cm høj.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste