Sort

FS ID
FS 0360
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lamiastrum galeobdolon
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
guldnælde
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Guldnælde
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Acc.navn indsat, for at kunne tilføje til frølistekategori.
BESKRIVELSE
Description
Nedliggende, rodslående plante med smukke brogede blade og gule blomster i maj-juni. Skovplante på muldbund. Gror også glimrende på lerjord.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste