Sort

FS ID
FS 0361
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cynoglossum officinalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
hundetunge
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hundetunge fra Kalundborg Slot
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
06-06-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel lægeplante. Rimeligvis reliktplante på lokaliteten. Populationen kunne ikke genfindes i 2020.
BESKRIVELSE
Description
Sjove hængende brunviolette blomster i en stor og massiv top. Lugter af mus. Frøene klistrer værre end burrer til alting.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Spire:
Billede af spire
Fotograf: NO Crossland
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Til liste