Sort

FS ID
FS 0036
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cucurbita maxima
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
græskar, centner-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Warted Hubbard
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Et af de tidlige Hubbard græskar.
BESKRIVELSE
Description
Vintersquash. Vortet skal. God spisekvalitet.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste