Sort

FS ID
FS 0366
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Plantago lanceolata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
vejbred, lancet-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lancetbladet vejbred
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Høstet på Ikast Natur Center, fordi jeg gerne vil have planter, der ikke har stået frit når jeg høster til salatskålen på Naturcenteret, men også for at kunne have nogle derhjemme.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste