Sort

FS ID
FS 0369
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malva alcea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
katost, rosen-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Rosenkatost
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Europa
HISTORIE
History
Gror vildt på en del af vores småøer.
BESKRIVELSE
Description
Flerårig, ca. 130cm høj med rig blomstring i juli og august.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste