Sort

FS ID
FS 0372
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pinus sylvestris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
skovfyr
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skovfyr
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Man mener at det meget gamle træ, der står på gården Bangsbo på Læsø, er det eneste overlevende af Danmarks oprindelige, fra lige efter sidste istid, bevoksning af skovfyr. En podekvist derfra er bragt til Arboretet i Hørsholm, og frø fra en kontrolleret bestøvning er doneret til læbæltet på Bangsbo Museets Botaniske Have ved Frederikshavn. Lars P. Rasmussen har samlet frø. Acc.navn tilføjet for at kunne tildele frølistekategori.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste