Sort

FS ID
FS 0373
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Verbascum nigrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
kongelys, mørk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mørk kongelys
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark, Europa
HISTORIE
History
Gammel lægeplante.
BESKRIVELSE
Description
30-60 cm høj toårig. Blade mørkegrønne med næsten glat overflade. Blomsten gul med violet uldede støvdragere.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste