Sort

FS ID
FS 0377
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Symphyotrichum novae-angliae
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
asters, nyengelsk
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nyengelsk asters
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nordamerika
HISTORIE
History
Aster novae-angliae er forældet, hedder nu Symphyotrichum novae-angliae
BESKRIVELSE
Description
Lys lilla.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste