Sort

FS ID
FS 0382
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nicandra physalodes
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
kantbæger
ACCESSIONSNAVN
Accession name
uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Frisk i buketter, bægeret fint til tørring.
BESKRIVELSE
Description
1m med blå blomster og blågrønt japanlygteagtigt frøbæger. Blomstrer fra juli til frosten sætter ind.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste