Sort

FS ID
FS 0386
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Nepeta nuda
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
katteurt
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Anne's Choice
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Smuk staude med lyserøde blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste