Sort

FS ID
FS 0387
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Rudbeckia sp.
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
solhat
ACCESSIONSNAVN
Accession name
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste