Sort

FS ID
FS 0390
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tagetes sp.
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
fløjlsblomst, opret
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tagetes blanding
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Tagetes blanding, til jordforbedring og til at lægge duftslør for gulerodsfluer og andet der lægger æg i planterne.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste