Sort

FS ID
FS 0408
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Capsicum annuum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
peber, sød
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Amy
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Ungarn
HISTORIE
History
Fra Ungarsk frøsamler i 2003.
BESKRIVELSE
Description
Sød peber, frugt 80-90g, aflang, tilspidset, høstes lysegul, modner til rød.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste