Sort

FS ID
FS 0418
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Ophioscorodon Group
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
slangehvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fraser Valley Roja
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
04-02-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Canada
HISTORIE
History
En lokal variant af Roja fra British Columbia, Canada
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste