Sort

FS ID
FS 0424
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
17-12-2006
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lingua di Fuoco
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Italien
HISTORIE
History
Genopformeret efter mange års fravær.
BESKRIVELSE
Description
Lækker rødbælget sort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste