Sort

FS ID
FS 0435
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Inchelium Red
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Stammer fra Colville indianerreservatet i Inchelium i Washington
BESKRIVELSE
Description
Softneck med store løg medium stærke
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste