Sort

FS ID
FS 0438
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Persian Star
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Holland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Samarkand
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Modner sent. 2008 første sæson.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste