Sort

FS ID
FS 0448
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium scorodoprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
skovløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vale Gård
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Norge
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
relikt fra vikingetid. Fra Vale Gård ved Stenkyrka. Gården stammer fra vikingetiden.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste