Sort

FS ID
FS 0450
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium carinatum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
kølet løg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sibirisk Purløg
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
20-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sibirien
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
En lille løgart der bruges som purløg. To hylsterblade, hver blomst løftet op over de mange yngleknopper. Blomstrer i juli/august.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste